Tropimy szczura.

SUITA: Szybciej, biegnijmy do ogrodu, tam może być szczur! ARIA: Przecież go zagryzłyśmy dwa dni temu. SUITA: Myślisz, że tylko jeden szczur jest w naszym ogrodzie? ARIA: Może ich być więcej? SUITA: To był szczur wędrowny, zawsze może przyjść kolejny. Szukają żarcia, bo pola powoli pustoszeją. ARIA: Grozi nam inwazja …