Aria: Suita, co czytasz?
Suita: Wczorajszy artykuł.
Aria: Jeśli jest tam coś o psach – to szczekaj.
Suita: W znanym czasopismie biologicznym Nature pojawił się artykuł międzynarodowego zespołu archeologów, którzy twierdzą, że psy być może były udomowione dwukrotnie.
Aria: Dowody?
Suita: Genetyczne. Genotyp psów pochodzi z co najmniej dwóch odrębnych populacji wilka.
Aria: Jakich populacji?
Suita: Psy wywodzą się od wilka szarego. Do udomowienia doszło w trakcie ostatniego zlodowacenia ok 15 tys. lat temu lub dawniej.
Aria: No i?
Suita: Badacze przeanalizowali 72 prehistoryczne genomy wilków z ostatnich 100 tys. lat z obszaru Europy, Syberii i Ameryki Północnej. Znaleźli ślady dwóch populacji wilka.
Aria: Pierwsza to?
Suita: Pierwsze psy i dzisiejsze psy z płn.-wsch. Europy, Syberii i obu Ameryk, są bardziej spokrewnione z wilkami z Azji niż z wilkami europejskimi.
Aria: Czyli Syberia. A druga populacja?
Suita: Wczesne psy z Bliskiego Wschodu, Afryki i płd. Europy posiadają domieszkę genów z bliskowschodniej populacji wilków oprócz tej syberyjskiej.
Aria: O czym to świadczy?
Suita: Uczeni twierdzą, że albo do udomowienia doszło dwukrotnie albo do udomowienia doszło raz, a potem psy ponownie skrzyżowały się z wilkami.
Aria: Jak zwykle: na dwoje psia babka wróżyła. A ty jak sądzisz?
Suita: Sądzę, że psy zostały udomowione raz na Dalekim Wschodzie, a potem część populacji została skrzyżowana powtórnie z wilkami – być może przez ludzi, a nie w sposób naturalny.
Aria: Gdy były wojny psy bez właścicieli poniewieraly sie po świecie, tworzyły stada, dziczały, czasem łączyły się wtórnie z wilkami.
Suita: Sądzę, że dalsze badania wyjaśnią więcej.
Aria: Mnie dziwi fakt, że udomowienie nastąpiło tak niedawno. W innych badaniach podawano nawet 30 – 40 tys. lat.
Suita: Psy, towarzysząc człowiekowi, przeszły daleką drogę.
Aria: Psy stały się piękne i mądre, a także słabe. Większość psów nie wyżyłaby nawet w dzisiejszych warunkach na Syberii, a co mówić o życiu w epoce lodowcowej.
Suita: Mimo to ciągle jesteśmy wilkami i możemy się z nimi krzyżować. Wystarczy wypuścić psy do lasu, a szybko zdziczeją. Słabe wymrą, silne przeżyją. Powstanie nowa, jednolita populacja wilków.
Aria: Ja tam wolę być piękna, mądra i zdrowa. I wolę spokojnie czekać aż Pani napełni miskę, a nie być parszywym, zaświerzbionym wilkiem, ganiajacym po lesie za kawałkiem mięsa.
Suita: Myślę dokładnie tak samo. Żaden las nie zapewni takiego bogactwa smaków …
Aria: … A co najwyżej bogactwo szybko uciekających zapachów.
Aria i Suita: He, he, he,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *