Java: Jak implementować Callable?

Wpis przeniesiony ze zlikwidowanej witryny

Problem

Silnia

silnia = factorial (ang.).

n! (czytaj: ‘n silnia’) jest iloczynem liczb od 1 do n

entropia41
entropia42
entropia43

Dla wielkich liczb możemy obliczyć wartość n! z wzoru przybliżonego:

entropia341

gdzie

e – jest podstawą logarytmu naturalnego

Już przy n = 20 wzór wykazuje mniej niż 0.5% błędu.

Więcej o silni.

Algorytmy

Prosta metoda dla niewielkich liczb

Metoda została dodana do klasy Factorial.

public static long factorial(int n) {
	if(n == 0){
		return 1;
	}
	long sum = 1;
	for(int i = 1; i < n + 1; i++){
		sum = Math.multiplyExact(sum, i);
	}
	return sum;
}

Metoda wyrzuca wyjątek jeśli zostanie przekroczony zakres typu long.

Prosta metoda dla średnich liczb

Metoda została dodana do klasy Factorial.

public static BigInteger factorial(long n) {
if(n == 0){
	return BigInteger.ONE;
}
BigInteger sum = new BigInteger("1");
for(long i = 1; i < n + 1; i++){
	sum = sum.multiply(BigInteger.valueOf(i));
}
return sum;
}

Klasa Factorial

Wykonuje obliczenia dla dowolnych liczb. Ograniczeniem są możliwości komputera.

package callableimpl;
import java.math.*;
import java.util.concurrent.*;
/**
 * Klasa do obliczeń n! w wątku
 *
 */
public class Factorial implements Callable<BigInteger>{
	private final BigInteger n;
	public Factorial(BigInteger n){
		this.n = n;
	}
	@Override
	public BigInteger call() {
		return factorial(this.n);
	}
	/**
	 * Oblicza silnię n! dla podanej liczby całkowitej
	 * @param n - liczba całkowita
	 * @return - zwraca n!
	 */
	public static BigInteger factorial(BigInteger n) {
		if(rowny(n, BigInteger.ZERO)){
			return BigInteger.ONE;
		}
		BigInteger sum = new BigInteger("1");
		BigInteger i = new BigInteger("1");
		while(mniejszy(i, n.add(BigInteger.ONE))){
			sum = sum.multiply(i);
			i = i.add(BigInteger.ONE);
		}
		return sum;
	}
	private static boolean rowny(BigInteger f, BigInteger s) {
		return (f.compareTo(s) == 0);
	}
	private static boolean mniejszy(BigInteger f, BigInteger s) {
		return (f.compareTo(s) < 0);
	}
... Pominięto dwie wyżej listowane metody.
}

Użycie klas i metod

FactorialMain1

W klasie listujemy n! dla n = 1 do n = 100. Używamy metody Factorial.factorial(long n).

package callableimpl;
import java.time.*;
public class FactorialMain1 {
	public static void main(String[] args) {
		Instant startTime = Instant.now();
		for (long i = 1; i < 101; i++) {
			System.out.println(i + ": " + Factorial.factorial(i));
		}
		Instant endTime = Instant.now();
		long time = Duration.between(startTime, endTime).toMillis();
		System.out.println("Czas wykonania: " + time + (" ms"));
	}
}

W wyniku na konsoli otrzymujemy:

1: 1
2: 2
3: 6
...
100: 9332621544394415268169923885626670049
071596826438162146859296389521759999322991
560894146397615651828625369792082722375825
1185210916864000000000000000000000000
Czas wykonania: 40 ms
Klasa FactorialMain2

Chcemy obliczyć n! dla n = 200.

package callableimpl;
import java.math.*;
import java.time.*;
import java.util.concurrent.*;
public class FactorialMain2{
public static void main(String[] args) {
	BigInteger n = new BigInteger("200");
	ExecutorService es = Executors.newFixedThreadPool(1);
	Future<BigInteger> f = null;
	System.out.println("Start");
	Instant startTime = Instant.now();
	f = es.submit(new Factorial(n));
        Instant endTime = Instant.now();
	try{
		System.out.println(f.get());
	} catch (InterruptedException | ExecutionException e){
		e.printStackTrace();
	}
	es.shutdown();
	long time = Duration.between(startTime, endTime).toMillis();
	System.out.println("Czas wykonania: " + time + (" ms"));
	System.out.println("Koniec");
}
}

A oto nasz wynik:

Start
788657867364790503552363213932185062295135977
687173263294742533244359449963403342920304284
011984623904177212138919638830257642790242637
105061926624952829931113462857270763317237396
988943922445621451664240254033291864131227428
294853277524242407573903240321257405579568660
226031904170324062351700858796178922222789623
703897374720000000000000000000000000000000000
000000000000000
Czas wykonania: 0 ms
Koniec

Zwróćmy uwagę, że czas wykonania jest mniejszy niż 1 ms. Powinniśmy czas mierzyć w nanosekundach.

Liczba ma 355 cyfr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *