Aria: Suita, co czytasz?
Suita: Artykuł z przedwczoraj.
Aria: Jeśli jest tam coś o psach – to szczekaj.
Suita: Artykuł jest znowu o naszym przyjacielu z Ukrainy, Patronie.
Aria: A nie szczekałam, że jeszcze o nim usłyszymy?
Suita: Szczekałaś. Tym razem Patron, na festiwalu filmowym w Cannes, otrzymał główną nagrodę dla psów ‘Palm DogManitarian (Award)’ (award = nagroda).
Aria: Mani… co?

Symbol nagrody
Symbol nagrody

Suita: Dogmanitarian to psia wersja słowa ‘humanitarian’, czyli ‘humanitarysta’. Palm Dog (Award), to najbardziej prestiżowa nagroda filmowa przyznawana psom na świecie. Palm DogManitarian (Award) to nagroda filmowa przyznawana psom za szczególne więzi z ludźmi. A Patron stał się ostatnio stałym bywalcem kronik filmowych i nawet naszych postów. I ma szczególne zasługi dla ludzi i ludzkości.
Aria: A co dostaje pies jako nagrodę – oprócz tytułu?

Zwyciężca
Zwyciężca

Suita: Obrożę z napisem ‘Palm Dog’. Nagrodę odebrała w jego imieniu przedstawicielka ukraińskiej delegacji.
Aria: Jasne. Pies był zbyt zajęty.
Suita: W pełni zasłużył na tę nagrodę. A do tego jest taki przystojny! Chyba się zakocham. Patron, trzymaj się! Gratulujemy.
Aria: Wow. Czyżbyś znalazła swój ideał? Szacuneczek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *