Dane europejskie na dzień 2020-05-05 godz 12:58
Dane krajów mających mniej niż 10 mln mieszkańców były przeszacowywane w górę, czyli ile byłoby, gdyby mieli 10 mln mieszkańców.

Zarażeni ogółem (Europa) na 10 mln mieszkańców

Ocena: im niższa pozycja tym lepiej
San Marino: 174251
Holy See: 110000
Andorra: 97446
Luxembourg: 63587
Iceland: 49387
Spain: 46723
Ireland: 45076
Belgium: 44306
Italy: 35042
Switzerland: 34983
United Kingdom: 28872
France: 25314
Portugal: 24804
Monaco: 24550
Netherlands: 23093
Sweden: 22451
Liechtenstein: 21267
Germany: 20069
Belarus: 18393
Denmark: 17881
Austria: 17739
Norway: 14724
Serbia: 13610
Estonia: 12884
Moldova: 11966
Finland: 9816
Malta: 9725
Lithuania: 7411
Czechia: 7362
North Macedonia: 7308
Slovenia: 6961
Romania: 6918
Bosnia and Herzegovina: 5491
Croatia: 5154
Montenegro: 5117
Kosovo: 4669
Poland: 3749
Latvia: 3206
Hungary: 3136
Ukraine: 3007
Albania: 2791
Slovakia: 2607
Greece: 2450
Bulgaria: 2395

Ozdrowieńcy ogółem (Europa) na 10 mln mieszkańców

Ocena: im wyższa pozycja tym lepiej
Andorra: 64834
Luxembourg: 56560
Iceland: 47301
Switzerland: 29404
Ireland: 27714
Spain: 26005
San Marino: 25748
Monaco: 20157
Holy See: 20000
Germany: 16318
Austria: 15259
Liechtenstein: 14264
Italy: 13703
Denmark: 13000
Belgium: 10913
Malta: 8165
France: 7684
Finland: 6348
North Macedonia: 4776
Moldova: 4349
Sweden: 4025
Montenegro: 4008
Croatia: 3734
Czechia: 3581
Lithuania: 3531
Belarus: 3427
Romania: 2792
Bosnia and Herzegovina: 2437
Serbia: 2241
Kosovo: 2200
Estonia: 1965
Albania: 1887
Portugal: 1663
Slovakia: 1359
Greece: 1279
Latvia: 1245
Slovenia: 1165
Poland: 1126
Hungary: 725
Bulgaria: 485
Ukraine: 444
United Kingdom: 136
Netherlands: 77
Norway: 59

Zmarli ogółem (Europa) na 10 mln mieszkańców

Ocena: Im niższa pozycja tym lepiej
San Marino: 12275
Belgium: 7031
Andorra: 5846
Spain: 5449
Italy: 4808
United Kingdom: 4336
France: 3762
Netherlands: 2873
Sweden: 2736
Ireland: 2730
Switzerland: 2081
Luxembourg: 1594
Monaco: 1033
Portugal: 1033
Denmark: 879
Germany: 844
Austria: 686
Slovenia: 469
Finland: 435
Romania: 423
Estonia: 414
North Macedonia: 409
Norway: 398
Moldova: 374
Hungary: 371
Serbia: 280
Iceland: 274
Liechtenstein: 259
Lithuania: 239
Czechia: 236
Bosnia and Herzegovina: 222
Croatia: 196
Poland: 184
Kosovo: 141
Greece: 135
Montenegro: 126
Bulgaria: 110
Belarus: 108
Albania: 107
Malta: 101
Ukraine: 74
Latvia: 60
Slovakia: 45
Holy See: 0

Współczynnik zmarli/ozdrowieńcy (Europa) na 10 mln mieszkańców

Ocena: Im niżej tym lepiej. Im wyżej tym większa śmiertelność. Wskaźnik większy od jedności wskazuje na większą liczbę zmarłych niż ozdrowieńców. Może to wskazywać na gwałtowną ekspansję epidemii. Wskaźnik mniejszy od jedności świadczy o większej liczbie ozdrowieńców niż zmarłych. To może sygnalizować początek sukcesu w walce z epidemią.

Netherlands: 36.942
United Kingdom: 31.658
Norway: 6.688
Sweden: 0.68
Belgium: 0.644
Portugal: 0.621
Hungary: 0.512
France: 0.49
San Marino: 0.477
Slovenia: 0.402
Italy: 0.351
Bulgaria: 0.228
Estonia: 0.211
Spain: 0.21
Ukraine: 0.169
Poland: 0.164
Romania: 0.152
Serbia: 0.125
Greece: 0.106
Ireland: 0.099
Bosnia and Herzegovina: 0.091
Andorra: 0.09
Moldova: 0.086
North Macedonia: 0.086
Switzerland: 0.071
Finland: 0.069
Lithuania: 0.068
Denmark: 0.068
Czechia: 0.066
Kosovo: 0.065
Albania: 0.057
Croatia: 0.053
Germany: 0.052
Monaco: 0.051
Latvia: 0.049
Austria: 0.045
Slovakia: 0.034
Montenegro: 0.032
Belarus: 0.032
Luxembourg: 0.028
Liechtenstein: 0.018
Malta: 0.012
Iceland: 0.006
Holy See: 0.0

Uwagi 1:

Liczba osób zarażonych na 10 mln jest bardzo niska – w porównaniu z innymi krajami. Ten wskaźnik jest ważny, ale może zależeć od liczby i rodzaju przeprowadzanych testów. Mogą przecież być osoby zarażone, które nie zostały przetestowane.
Bardzo niska jest liczba ozdrowieńców. Ale tak naprawdę ten współczynnik jest bezpośrednio powiązany z liczbą zarażonych. Bardzo niska liczba zarażonych na 10 mln może powodować bardzo niską liczbę ozdrowieńców na 10 mln.
Potwierdza to bardzo niska liczba zmarłych na 10 mln mieszkańców. Ten współczynnik jest również zależny od liczby zarażonych na 10 mln. Mała liczba zarażonych może oznaczać małą liczbę zmarłych.
Współczynnik zmarli/ozdrowieńcy jest ciągle dość wysoki, chociaż ulega sukcesywnemu zmniejszeniu od 0.67 na początku.
Liczba aktywnych zarażeń, której używa nasz rząd, nie ma wielkiego sensu, bo w kraju, gdzie ludzie masowo umierają wskaźnik ten będzie niski, bo zmarli nie są już przecież wliczani do aktywnie zarażonych.

Uwagi 2:

Rosja została zaliczona do Azji.
Nie tłumaczyłyśmy nazw krajów na język polski – to ułatwia pracę, gdyż dane, z których korzystałyśmy są zagraniczne, a może będziemy chciały znów przeprowadzić te wyliczenia za kilka dni.
W statystykach zmarli/ozdrowieńcy wyniki zostały zaokrąglone do 3 miejsc po przecinku.
Wyrzuciłyśmy statki wycieczkowe ze statystyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *